آرشیو شهدای انقلاب اسلامی

عبدالکریم راجی

عبدالکریم راجی
تولد: 1339

شهادت: 1358

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

عبدالله دریس ابوالحسن نژاد

عبدالله دریس ابوالحسن نژاد
تولد: 1336

شهادت: 1357

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان-حادثه سينما ركس

یعقوب دریس

یعقوب دریس
تولد: 1331

شهادت: 1357

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان-حادثه سينما ركس

ناصر خواجه

ناصر خواجه
تولد:

شهادت: 1357

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان-سنما ركس

غلامحسین دولتشاهی

غلامحسین دولتشاهی
تولد: 1336

شهادت: 1357

محل تولد: انديمشك

محل شهادت: انديمشك

حجت الله خشکفا

حجت الله خشکفا
تولد: 1345

شهادت: 1358

محل تولد: انديمشك

محل شهادت: انديمشك

حمدالله پیروز

حمدالله پیروز
تولد: 1340

شهادت: 1357

محل تولد: بهبهان

محل شهادت:

منصور بندر

منصور بندر
تولد: 1339

شهادت: 1357

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

محمد رایگان

محمد رایگان
تولد: 1334

شهادت: 1357

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان

حمداله پیروز

حمداله پیروز
تولد: 1340

شهادت: 1357

محل تولد: بهبهان

محل شهادت: بهبهان

عبدالکریم بهمئی

عبدالکریم بهمئی
تولد: 1340

شهادت: 1358

محل تولد: امیدیه

محل شهادت: آغاجاری

علی شوراب

علی شوراب
تولد: -----

شهادت: 1357

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

عبدالله بیگدلی

عبدالله بیگدلی
تولد: 1316

شهادت: 1357

محل تولد: آبادان

محل شهادت: آبادان

سید کاظم نهایی

سید کاظم نهایی
تولد: -----

شهادت: -----

محل تولد: خوزستان

محل شهادت: خوزستان

ابراهیم ماهی زاده

ابراهیم ماهی زاده
تولد: 1334

شهادت: 1357

محل تولد: بهبهان

محل شهادت: بهبهان

عظیم ذاکر زاده

عظیم ذاکر زاده
تولد: -----

شهادت: -----

محل تولد: خوزستان

محل شهادت: خوزستان

قریش حیدری

قریش حیدری
تولد: -----

شهادت: -----

محل تولد: خوزستان

محل شهادت: خوزستان

حمید شجراتی

حمید شجراتی
تولد: 1344

شهادت: 1357

محل تولد: اهواز

محل شهادت: اهواز

علی امام قیسی

علی امام قیسی
تولد: -----

شهادت: -----

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

علی منجزی

علی منجزی
تولد: -----

شهادت: -----

محل تولد: خوزستان

محل شهادت: خوزستان

غلامعباس عسکری دهناش

غلامعباس عسکری دهناش
تولد: 1334

شهادت: 1357

محل تولد: ایذه

محل شهادت: اهواز

حمدالله زمانی

حمدالله زمانی
تولد: 1306

شهادت: 1357

محل تولد: بهبهان

محل شهادت: آبادان