آرشیو شهدای دانشجو

بهروز رادمنش

بهروز رادمنش
تولد: 1347

شهادت: 1367

محل تولد: دزفول

محل شهادت: ریش

منصور دیانی

منصور دیانی
تولد: 1342

شهادت: 1365

محل تولد: دزفول

محل شهادت: شلمچه

غلامعلی دیانی

غلامعلی دیانی
تولد: 1340

شهادت: 1365

محل تولد: دزفول

محل شهادت: خوزستان-عملیات کربلای 5

عبدالرحیم دزفولی

عبدالرحیم دزفولی
تولد: 1343

شهادت: 1359

محل تولد: انديمشك

محل شهادت: كوت شيخ خرمشهر

جمال دهشور

جمال دهشور
تولد: 1338

شهادت: 1359

محل تولد: اهواز

محل شهادت: هويزه

ناصر دشتی پور

ناصر دشتی پور
تولد: 1343

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: فاو

بیژن خلفیان

بیژن خلفیان
تولد: 1334

شهادت: 1362

محل تولد: مسجدسلیمان

محل شهادت: خوزستان

غلامرضا حطم

غلامرضا حطم
تولد: 1347

شهادت: 1367

محل تولد: دزفول

محل شهادت: كردستان

جلیل جاشی

جلیل جاشی
تولد: 1341

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

محمدرضا توکلی زاده

محمدرضا توکلی زاده
تولد: 1341

شهادت: 1363

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شرق دجله

محمد توکل فرد

محمد توکل فرد
تولد: 1342

شهادت: 1365

محل تولد: اهواز

محل شهادت: شلمچه

عبدالامیر تقی زاده دزفولی

عبدالامیر تقی زاده دزفولی
تولد: 1339

شهادت: 1361

محل تولد: آبادان

محل شهادت: دارخوین

مسعود تجویدی

مسعود تجویدی
تولد: 1337

شهادت: 1361

محل تولد: اهواز

محل شهادت: ام الرصاص

محمدرضا پورمند

محمدرضا پورمند
تولد: 1345

شهادت: 1362

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

محمد پورحسن

محمد پورحسن
تولد: 1342

شهادت: 1365

محل تولد: مسجدسلیمان

محل شهادت: شلمچه

سیدمحمدعلی حکیم

سیدمحمدعلی حکیم
تولد: 1338

شهادت: 1359

محل تولد: اهواز

محل شهادت: خوزستان

عبدالصمد بلبلی جولا

عبدالصمد بلبلی جولا
تولد: 1344

شهادت: 1364

محل تولد: دزفول

محل شهادت: فاو-بصره

ناصر بشیری خوزستانی

ناصر بشیری خوزستانی
تولد: 1342

شهادت: 1362

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

محمدحسن لایقی

محمدحسن لایقی
تولد: 1348

شهادت: 1365

محل تولد: دزفول

محل شهادت: خوزستان

حمید محمودنژاد

حمید محمودنژاد
تولد: 1339

شهادت: 1364

محل تولد: دزفول

محل شهادت: اروندكنار

سهراب الیاسی

سهراب الیاسی
تولد: 1346

شهادت: 1359

محل تولد: دزفول

محل شهادت: دزفول

حفیظ الله اسدی

حفیظ  الله اسدی
تولد: 1346

شهادت: -----------

محل تولد: باغملک

محل شهادت: خوزستان
  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >